PSS

PSS grundades 1984 i Japan. Idag, snart 40 år senare, är det ett internationellt företag med kontor i tre olika världsdelar och har varit noterat på börsen sedan 2001. Men deras fokus på att erbjuda högkvalitativa och effektiva produkter för molekylär diagnostik kvarstår. PSS:s produkter används för DNA-extraktion vid till exempel fertilitetsbehandlingar, brottsutredningar och för att identifiera influensavirus. De användes även vid identifieringen av offer från kärnkraftsolyckan i Fukushima i 2011.

PSS Historia i korta drag

1985-1994: Etablering av varumärket

PSS startade i Tokyo som ett service- och underhållsföretag för kliniska laboratorieinstrument. Bara några år efter starten började PSS producera kliniska laboratorieinstrument under eget varumärke. De första maskinerna var bland annat fraktionsapparater och tvättapparater. 

1995: Patent på magnetisk partikelteknik

1995 var en stor vändpunkt i PSS historia. Företaget ansökte om patent för sin magnetiska partikelteknik, idag kallad “Magtration-tekniken”. Den används i DNA-extraktionsinstrument och effektiviserar utvinningen av DNA samt RNA. Med tekniken kan man idag extrahera DNA på mindre än 30 minuter. Företaget fick patent för sin teknik i USA och Japan, samt ett flertal länder i Europa. 

Därefter fortsatte utvecklingen av automatiserade DNA-extraktionssystem och de introducerades på flera marknader, däribland Japan, Tyskland och Sverige. Under åren skrev PSS många OEM-kontrakt, vilket innebär att de som leverantör erbjuder komponenter åt andra företag, men att den slutgiltiga produkten säljs under kundens egna varumärke. 

I oktober 1999  implementerades ”NAT-test” (Nucleic Acids Amplification test)” på donerat blod för första gången i världen i samarbete med Röda Korset i Japan. PSS är ledande i denna bransch och deras produkter hjälper till att minska förekomsten av hepatit i serum efter transfusioner.

2001: Börsintroduktion

2001 introducerades PSS på NASDAQ Japan Market, idag ”JASDAQ” Market. Börsintroduktionen gav ökade möjligheter till mer kapital och möjliggjorde investeringar för framtida tillväxt. Ett amerikanskt dotterbolag och ett europeiskt dotterbolag startades, vilket skapade större närvaro på den amerikanska respektive europeiska marknaden . 

2008 och framåt

PSS har kontinuerligt fortsatt att utveckla nya produkter samt att skriva OEM-avtal, framförallt för sitt helautomatiserade instrument GeneLead som kombinerar DNA-extraktion med PCR-testning. 2015 bytte man marknad, från att ha varit noterat på TSE JASDAQ, till Mothers Stock Exchange, vilket ökade möjligheterna till offentlig handel för investerare. 2009 investerade man även i bolaget NPS Co., Ltd. och 2016 blev det ett helägt dotterbolag till PSS. 

Var PSS står idag

Idag är PSS ett företag som utvecklar och kommersialiserar genetiska diagnostiska system, med ett brett sortiment av produkter. De fokuserar på att utveckla helautomatiserade instrument som ska bidra till effektivare och mer kostnadseffektiv DNA-utvinning. Med deras tillhörande kit, som är förfyllda med reagenser minskas kontamineringsrisken, vilket leder till säkrare DNA-utvinning. 

Branschen för molekylär diagnostik växer snabbt och molekylär diagnostik har breda användningsområden. Med en befolkning där allt fler lider av barnlöshet och väljer att genomgå fertilitetsbehandling, är behovet av molekylär diagnostik stort inom IVF. PSS Magtration-teknik kan även användas i brottsutredningar för att spåra DNA samt identifiera offer vid stora naturkatastrofer.

Ett stort framtidsområde för molekylär diagnostik är fertilitetsbehandling (IVF). Större andel av befolkningen lider av infertilitet och allt fler väljer att skaffa barn senare i livet. Det gör att behovet av fertilitetsbehandling är stort. Idag är försöken kostsamma. Forskning pågår inom PSS för att kunna diagnostisera med en högre träffsäkerhet till en lägre kostnad.

I framtiden skulle molekylär diagnostik kunna användas för att kunna utvärdera hur effektivt en patient svarar på en läkemedelsbehandling. Förutom att det skulle leda till bättre hälsa för patienten innebär det även att antibiotikaanvändningen skulle kunna minskas. Det är positivt idag, när antibiotikaresistensen ökar. Det skulle även ge en mer resurseffektiv vård, till lägre kostnader.

Bioservices är distributör av produkter från PSS

Bioservices är distributör av PSS. Deras produkter är etablerade över hela världen och Magtration-tekniken gör utvinningen effektiv. Med färdiga kit som är förfyllda med reagenser minskas risken för kontaminering. På Bioservices erbjuder vi ett sortiment av DNA-extraktionsinstrument, RNA-extraktionsinstrument, PCR-instrument samt tillhörande kit.  

Produkter från PSS som Bioservices tillhandahåller:

  • GeneLEAD VIII är ett helautomatiserat system för DNA-och-RNA-extraktion som integrerar PCR testning.
  • MagDEA Dx SV är förfyllda extraktionskit till maskinerna magLEAD 12gc och 6gc. De håller för involym 200 eller 400 µl och har en kapacitet till  50, 100 eller 200 µl i eluatvolym. 
  • MagDEA Dx MV II är förfyllda extraktionskit. Patronerna är förfyllda med alla reagenser, vilket gör att kontamineringsrisken minskar. Eluatvolymen är densamma som i MAgDEA Dx SV, men involymen är 1 ml. 
  • MagLEAD 6gC är ett instrument som är baserat på PSS patenterade magnetiska partikelteknik. Tillsammans med de förfyllda kiten leder det till snabb och effektiv utvinning av DNA och RNA.
  • MagLEAD 12gC  fungerar på samma sätt som magLEAD 6gc. Magrationstekniken används på över 10 000 instrument i hela världen. MagLEAD 12gc har en maxkapacitet från 12 prover och kan därför ta dubbelt så många prov som magLEAD 6 gC.

Utöver att sälja PSS produkter erbjuder vi även support av kliniska laboratorieinstrument. Vi erbjuder våra serviceavtal till befintliga instrument, och instrument som du köper via oss. Med våra serviceavtal kan du vara säker på att de får den omsorg de behöver. Kanske vill du optimera ditt instrument så att hela labbflödet blir mer effektivt? Andra gånger har det dykt upp ett problem som du vill ha åtgärdat. Vi på Bioservices lägger stor vikt vid en snabb support med hög flexibilitet för att ni ska kunna komma igång med verksamheten så snart som möjligt. Våra erfarna servicetekniker besitter den spetskompetens som krävs för att underhålla kliniska laboratorieinstrument och avancerad specialutrustning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Varmt välkommen att kontakta oss för att boka ditt första, kostnadsfria rådgivningsmöte. Du når oss enklast via vårt kontaktformulär på hemsidan, eller via e-post:

Vid frågor, vänligen mejla: info@bioservices.se

Vid beställningar, vänligen mejla: orders@bioservices.se 
    PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

    Branschnytt, spaningar, tips och produktnyheter direkt i din inkorg.