DNA Extraktion

Bioservices levererar produkter och servicetjänster för labautomation och DNA-extraktion. Vi har ett brett sortiment av produkter för DNA-extraktion, RNA-extraktion, PCR-tester och pipetteringsrobotar. Vår support av medicintekniska instrument har en hög flexibilitet med unika kundlösningar. Inom segmentet DNA-extraktion och RNA-extraktion säljer vi instrument, kit, tillbehör samt erbjuder support av instrument.

RNA och DNA

DNA är benämning för deoxiribonukleinsyra och finns i alla celler. Det är en lång, trådlik molekyl som är uppbyggd av nukleotider och beskriver uppsättningen, strukturen och funktionen hos DNA. DNA utgör kroppens arvsmassa och kan replikeras så att kroppen producerar nya celler. RNA står istället för ribonukleinsyra och är den replikerade versionen av DNA. Den största skillnaden mellan RNA och DNA är att RNA är enkelsträngad och DNA är dubbelsträngad.

Klinisk DNA-extraktion

DNA-extraktion är en detekteringsmetod för att kunna identifiera autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. DNA-extraktion används också för att upptäcka cancer samt matcha organvävnad inför en transplantation. Nukleinsyra förekommer sällan isolerat i cellen men genom DNA-extraktion kan man isolera nukleinsyra i ett prov. Genom fysikaliska och/eller kemiska metoder isoleras nukleinsyran från cellmembran, proteiner och andra cellulära komponenter. 1869 isolerade Friedrich Miescher för första gången DNA från cellens andra beståndsdelar.

För ett effektivt kunna diagnostisera ett prov behöver extraktionen av DNA hålla både god kvantitet, samt hög kvalité, så att det är fritt från föroreningar, såsom RNA och proteiner.

Klinisk RNA-extraktion

Även vid RNA-extraktion behöver provet hålla hög kvalité samt kvantitet. Här kompliceras processen av att RNaser frigörs vid RNA-extraktion, vars uppgift är att bryta ned RNA. Det är extremt svårt att bryta ned dessa RNaser utan att förstöra nukleinsyran. Vid DNA-extraktion frigörs motsvarande DNaser, men de är betydligt lättare att bryta ned. För att motverka detta åtskiljs instrument för RNA-extraktion från annan utrustning och behandlas med starka kemikalier. Försöksledare är noga med att inte låta sin hud röra provutrustningen och instrumenten rengörs med stor precision.

DNA och RNA kan extraheras och renas från en mängd olika källor, inklusive bakterie- och däggdjursceller, växtvävnad, svampvävnad, däggdjursvävnad, blod, plasma, serum, virus, PCR och andra ämnen. Bioservices erbjuder flera olika kit för DNA-extraktion, samt ett flertal instrument, som passar både mindre och större produktion. DNA och RNA kan utvinnas med flera olika detekteringsmetoder som bakteriologi och virologi.

Bakteriologisk detektering

Bakteriologi innebär att man tar provmaterial från patienter och analyserar vilka bakterier, svampar och parasiter som förekommer. Provmaterialet isoleras, identifieras och karakteriseras för att kunna detektera vilka smittämnen som förekommer. Vid bakteriologi kan även kroppens försvar mot smittämnen analyseras.

Virologisk detektering

Virologi undersöker istället kroppens immunitetsstatus mot virussjukdomar samt dessa virussjukdomar. Inom virologi finns det flera typer av analyser som kan genomföras. 

Vid serologisk diagnostik undersöks antikropparna för ett specifikt virus. Resultatet används för att upptäcka immunitet mot sjukdomen, eller att det är en pågående infektion. När virus upptäcks vid molekylärbiologiska analyser identifieras oftast sjukdomsorsaken.

Identifiering av smittrisk

Inom sjukvården är det viktigt att kunna identifiera smittrisker samt bedöma effekten av en antiviral behandling. Därför görs mätningar av koncentrationen kring virusets nukleinsyra. Man kan även se den påverkan virusinfektionen har på patientens sjukdom. Om man istället sekvenserar virusets nukleinsyra kan man påvisa antiviral resistens genom att bestämma mutationer och subtyper av virus i nukleinsyran.

Extraktionsinstrument

Bioservices är distributör av instrument såsom homogenisatorer, pipetteringsrobotar och extraktionsinstrument för RNA- extraktion och DNA-extraktion. Vi har ett brett utbud av extraktionsinstrument för som passar både större och mindre produktion.

PSS

Bioservices är nordisk distributör av extraktionsinstrument från PSS sedan många år tillbaka och har flera modeller för DNA-extraktion samt RNA-extraktion till försäljning. PSS är ett japanskt företag som levererar produkter av hög kvalité och har varit leverantör till några av de största medicintekniska företagen. Att använda PSS:s instrument för DNA-extraktion och RNA-extraktion är ett tryggt val.

PSS magLead 6gC/12gC

PSS magLEAD 6gC/12gC baseras på den välkända magtrationstekniken som har stor internationell spridning och används på över 10 000 instrument. Användningen av magnetpartiklar innebär att ingen centrifugering eller användning av spinnkolonner krävs vid extraktionsdelen. Genom att använda kitet MagDEA® Dx, där patronerna är förfyllda och förseglade med alla reagenser, reduceras risken för både korskontaminering och extern kontaminering. Extraktionsprocessen inkluderar provlys, proteinas K-digestion, magnetisk pärladsorption, tvättning och eluering, samtidigt som nukleinsyraextraktionen endast tar 30 minuter. Det medför högkvalitativ DNA-extraktion och RNA-extraktion på kort tid. 

PSS GeneLEAD VIII

PSS GeneLEAD VIII är ett helautomatiserat precisionsinstrument från prov till färdigt resultat. Här integreras extraktion och PCR-prover. Innan start placeras prover, reagenser och förbrukningsvaror i instrumentet. Nukleinsyrorna extraheras med magrationstekniken, där magnetisk pärlextraktion sker i spetsen istället för i en brunn. När nukleinsyrorna är färdiga överförs de till PCR-brunnen. Resultat analyseras av instrumentet och de kan nås på distans med hjälp av LIMS-systemet.

TANBead

Bioservices är också leverantör av varumärket TANbead som kommer från Taiwan, och har flera modeller för extraktion av RNA och DNA.

TANBead Maelstrom 9600

TANBead Maelstrom 9600 är ett automatiserat extraktionsinstrument som snabbt och effektivt kan extrahera upp till 96 prover. Den är ett utmärkt val när genomströmningen är hög och den unika spin-tip tekniken bidrar till snabba resultat. TANBead Maelstrom 9600 är designad med en flexibel programmering, vilket gör att du enkelt kan anpassa instrumentet efter din verksamhet. Ett väl optimerat labbflöde är ett enkelt sätt att öka produktiviteten.

TANBead Maelstrom 2400

TANBead Maelstrom 2400 är för tillfället under utveckling hos Tanbead. Det är en storvolymsvariant av TANBead Maelstrom 9600 och kommer använda samma spin-tip teknik.

TANBead Maelstrom 8 Autostage

TANBead Maelstrom 8 Autostage är ett mindre extraktionsinstrument för DNA, som extraherar upp till åtta prover åt gången. Instrumentet har en öppen platta vilket gör det enkelt att använda med några av TANBeads egna kit, eller programmeras om och passar din egen extraktionskemi. Precis som med TANBead Maelstrom 9600, används den unika spin-tip teknologin.

Bioservices är även leverantör av Bruker och CatchGene, två varumärken som erbjuder automatiserade instrument för extraktion.

CatchGene iCatcher 12

iCatcher är ett helautomatiserat system för extraktion av cfDNA från Liquid Biopsy-prover. För att extrahera cfDNA använder man en egenutvecklad membranteknologi som har flera fördelar jämfört med DNA-extraktion med magnetkulor. Membranet gör det möjligt att extrahera med både högre renhetsgrad och högre koncentration från provvolymer så stora som 4ml.

Instrumentet är lätt att använda och kan behandla 1-12 prover åt gången.

Bruker – GenoXtract 96

GenoXtract 96 är en innovativ high-throughput extraktionsrobot för extraktion av bakteriellt, viralt och humant DNA från diverse olika provtyper.

Instrumentet kan hantera 1-96 stycken prover som den pipetterar direkt från primärrören. Efter extraktionen kan man välja att utföra en automatisk PCR-setup med flera olika mastermixar.

Med streckkodsläsning blir hela processen spårbar och säker. Om GenoXtract 96 används i kombination med PCR-instrumentet FlouroCycler XT, förs provdata över mellan instrumenten automatiskt och sedan vidare till LIMS.

Systemet kan även programmeras och användas som en stand-alone pipetteringsrobot för annan enklare pipettering om så önskas.

Support

Bioservices erbjuder servicetjänster och support av medicintekniska instrument, oavsett om du har köpt instrumentet av oss eller har köpt det sedan tidigare. Vi värnar om att vara flexibla, för att snabbt kunna ge support när instrumenten inte fungerar som de ska. Det kräver stor kompetens och ett brett kontaktnät, eftersom det rör sig om avancerad specialutrustning. Bioservices servicetekniker har många år i branschen och är vana vid att även lösa problem av ovanligare karaktär. Med vårt breda kontaktnät kan vi också hjälpa er att hitta reservdelar, nästan oavsett modell och typ.

Ibland behöver instrument även programmeras om för att vara bättre anpassade efter er verksamhet. Vi lyssnar gärna till era utmaningar för att kunna ge en lösning som är anpassad efter din verksamhets behov. När instrumentet bättre fyller sin funktion blir effektiviteten ofta densamma och labbflödet blir optimerat.

På Bioservices värnar vi om den personliga kontakten. Därför präglas vår support av tillgänglighet, flexibilitet och individuella kundlösningar.

Välkommen att ta kontakt med Bioservices!

I den här texten har vi presenterat en snabb överblick över Bioservices instrument och tjänster inom DNA-extraktion. Välkommen att kontakta oss för ditt första rådgivningsmöte så berättar vi mer. Du når oss via kontaktformuläret längst ned på vår webbplats, eller via info@bioservices.se 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Branschnytt, spaningar, tips och produktnyheter direkt i din inkorg.