PCR-Test

PCR-test blev uppmärksammat i samband med pandemin, Covid-19. Det är en snabb, effektiv och enkel metod för att diagnostisera virus och bakterier. Bioservices är distributör av PCR-instrument och har ett stort sortiment av PCR-tester för testning av olika sjukdomar. Vi riktar oss mot myndigheter och företag. Det innebär att vi inte har någon försäljning av PCR-tester till privatpersoner. Bioservices är baserade i Stockholm och riktar sig huvudsakligen mot den nordiska marknaden.

Vad är PCR?

PCR står för Polymer Chain Reaction och är en molekylärbiologisk metod. Det baseras på DNA och har breda användningsområden. Den används för att diagnostisera virus och bakterier. Utöver att identifiera smittämnen kan den även påvisa om en känd bakterie bär på en resistensgen. PCR-diagnostik används även för att se om nivåer av virus sjunker. Det är användbart för patienter med sjukdomar som Hepatit och HIV. Diagnostiken av PCR används dessutom för att påvisa faderskap, i kriminalutredningar samt för att identifiera offer vid naturkatastrofer.

Vad är PCR-test?

Ett PCR-test kan tas från många olika prover, så som urin-, blod-, saliv- och vävnadsprover. Vanligtvis bearbetas provet först i ett extraktionsinstrument, där nukleinsyra från provet extraheras. Provet förs sedan över till PCR-instrumentet. Där tillsätts kemikalier och nukleotider till provet. Dessutom tillsätts primers, korta startsekvenser av DNA som fungerar som målsökande robotar. Om smittämnet finns i provet, fäster primers sig fast i smittämnets arvsmassa. Primers fäster sig på två punkter på smittämnet DNA-polymeras, ett enzym, börjar sedan kopiera upp smittämnets arvsmassa, mellan dessa två punkter. Denna reaktion sätts igång genom kemikalierna. Kopieringsprocessen pågår i cykler och för varje cykel dubbleras mängden smittämne. Detta sker i ett förprogrammerat temperaturprogram i PCR-instrumentet och tar vanligtvis mellan 2-3 h. Processen fortgår tills en tillräckligt stor mängd har kopierats upp, så att det är möjligt att få ett mätbart resultat.

Vanligtvis färgas smittämnets arvsmassa med fluorescerande ämne, vilket gör att smittämnet går att urskilja samt kan mätas. PCR-instrumentet är ofta kopplat till en dator som visar resultatet, antingen genom diagram eller kurvor. När smittämnet färgas med fluorescerande ämne, går det att mäta i realtid, vilket möjliggör snabb diagnostik.

Om smittämnets arvsmassa istället färgas i efterhand görs det ofta med en färg som synliggörs av ultraviolett ljus.

Förfinad teknik sedan 80-talet

Kopieringen av DNA gör det möjligt att få ett mätbart resultat, utan att det finns en särskilt stor mängd i provet. Tekniken har förfinats sedan den upptäcktes på 1980-talet och idag är det möjligt att detektera ett smittämne, även om det inte längre är levande, så länge det finns DNA eller RNA kvar. För 10 år sedan kunde det ta upp till 3 dygn för att få fram ett testresultat. Idag tar processen 6-8 h och man kan få provsvar samma dag. Det är fortfarande mer tidskrävande än klinisk kemi, eftersom man måste preparera och extrahera DNA/RNA, innan PCR-analysen utförs. PCR-diagnostik har blivit en vanligt förekommande metod på laboratorium eftersom den är effektiv, billig och enkel att genomföra.

Next generation (NGS) medför en ny sekveringsteknik vilket gör att virusnukleinsyra kan analyseras mer effektivt. Denna teknik har kommit till användning vid analysering av Sars-COV2-virus under coronapandemin.

Vad visar PCR-tester?

Ett enskilt PCR-test är utformat för att upptäcka ett specifikt virus eller bakterie. Därför finns det många olika PCR-tester, beroende på vilken sjukdom som ska detekteras. Ett positivt testresultat, tillsammans med symptom, innebär att patienten har pågående infektion. PCR-test kan även ge positivt testresultat om patienten nyligen har varit sjuk, eftersom arvsmassan från viruset eller bakterien kan påvisas flera veckor efter tillfrisknande. 

Vem uppfann PCR-testet?

Kary B. Mullis tilldelades Nobelpriset i kemi 1993 och var en amerikansk forskare och skaparen av PCR tekniken. Inom molekylärbiologi räknas upptäckten av PCR som en av de viktigaste.

Säkra provresultat genom PCR-diagnostik

Vid molekylära analyser krävs det en stor mängd DNA för att få ett säkert resultat. PCR tekniken spelar därför en betydande roll eftersom den möjliggör att sekvensen kan “kopieras upp” i stora mängder, till ett lågt pris. Det innebär att det krävs små mängder virus i det ursprungliga patientprovet för att kunna detektera sjukdom eller DNA. När resultaten från PCR-testen tolkas av experter så är träffsäkerheten närmast 100%.

Bioservices är distributör av PCR-kit och -instrument

Bioservices är distributör av produkter och service inom medicinteknik och har ett brett sortiment av produkter från internationellt etablerade och kända varumärken, exempelvis TANBead och Catchgene. Vi erbjuder bland annat extraktionsinstrument, pipetteringsinstrument och homogenisatorer. Givetvis säljer vi tillhörande kit, och förbrukningsmaterial, som Deepwell-plattor och spetsar. Många av våra instrument är enkla att programmera om för att passa er extraktionskemi. Bioservices erbjuder serviceavtal för medicintekniska instrument. Våra serviceavtal är värdefulla för dig som vill optimera labbflödet och som snabbt behöver hjälp om instrumentet inte fungerar som det ska.

Inom PCR-segmentet erbjuder vi både PCR-instrument och PCR-kit för testning av olika sjukdomar.

PCR-Instrument

 • Bruker Fluorocycler 12
  Hanterar upp till 12 prover samtidigt och tillåter anslutning från flera enheter. Med LIMS-systemet kan man nå resultaten från distans.
 • Bruker Fluorocycler XT
  Ett mångsidigt instrument med hög flexibilitet som hanterar avancerade PCR-analyser.
 • Bruker GTQ-Cycler 24
  Klarar att amplifiera och detektera 1-24 prover samtidigt. Med förinstallerade protokoll för Genotype-tester blir hanteringen enkel och effektiv. GTQ-Cycler 24 ger även en detaljerad GLP-rapport.
 • Bruker GTQ-Cycler 96
  Ett användarvänligt PCR-instrument som kan hantera upp till 96 prover samtidigt. Den har en intuitiv programvara. Användare, utan tidigare erfarenhet av programmering, kan enkelt programmera om instrumentet.
 • PSS GeneLEAD VIII
  Ett instrument som kombinerar extraktion med PCR-testning.

PCR-Kit

Bioservices erbjuder PCR-kit för att detektera DNA från vanliga sjukdomar. I samband med pandemin tog vi in PCR-kit för diagnostik av SARS-CoV-19 i vårt sortiment.

Support av PCR-instrument

Bioservices erbjuder serviceavtal för PCR-instrument som ni köper av oss eller innehar sedan tidigare. Vi erbjuder även serviceavtal till andra kliniska instrument, exempelvis extraktionsinstrument. Med våra serviceavtal är era instrument i trygga händer. Våra servicetekniker har gedigen erfarenhet och är specialiserade på att ge den omsorg som avancerad specialutrustning behöver. Vi värnar om dig som kund och fokuserar på att ge service i världsklass. När ett problem uppstår är vi snabbt på plats för att er verksamhet ska påverkas negativt i så liten utsträckning som möjligt.

Bioservices support ger även hjälp med att programmera om ett enskilt instrument. Vi skapar oss en helhetsbild av hela labbflödet för att kunna optimera instrumentet till högsta möjliga effektivitet. Vi lyssnar alltid in era behov som kund och skapar individuella lösningar för dig.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Är ni intresserade av att köpa PCR-test eller någon av våra andra produkter? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss för att boka ett möte. Vi på Bioservices lyssnar in era behov och hjälper dig att välja de produkter som passar er verksamhet bäst.

Ni når oss enklast via vårt kontaktformulär längre ned på sidan, eller via mejl: orders@bioservices.se
  PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

  Branschnytt, spaningar, tips och produktnyheter direkt i din inkorg.