Blodbiopsi

Liquid Biopsy är en teknik som används för att hitta tumörmaterial från cancerceller vid ett tidigt stadium, från kroppsvätskor såsom urin och blod. Vid en blodbiopsi tas ett blodprov för att detektera cancerceller från tumören som kommit in i blodomloppet. Tekniken är fortsatt ny och tros ha stor framtidspotential. Jämfört med traditionella vävnadsprover innebär en blodbiopsi ett mindre kirurgiskt ingrepp, vilket ger stora fördelar. Bioservices är distributör av extraktionsinstrumentet iCatcher 12 från Catchgene. Det kan användas för att upptäcka cfDNA i liquid biopsy-prover.

Vad är en blodbiopsi?

Om du misstänks ha cancer, rekommenderas du att ta en biopsi. Det är det enda testet som kan visa på att du har cancerceller i kroppen. Andra tester kan enbart antyda att det finns cancerceller i kroppen, men inte bekräfta det.

Vid en biopsi tar läkaren en liten mängd vävnad från kroppen, på det stället där cancertumören misstänks vara. Vävnadsprovet skickas sedan till ett laboratorium, där en patolog undersöker om det finns cancerceller, med hjälp av ett mikroskop. Det finns många typer av biopsier, beroende på var tumören är placerad.

Blodbiopsi är en teknik som är under utveckling idag och är en form av liquid biopsy. Vid en liquid biopsy tas ett prov från urin, blod eller annan kroppsvätska, som sedan undersöks för att identifiera cancerceller. Genom ett enkelt blodprov kan man detektera fragment från cancerceller med hjälp av blodbiopsi. Förhoppningen är att det i framtiden ska användas i bred skala och vara ett komplement och/eller ett alternativ till traditionella biopsier.

När gör man blodbiopsi?

Vid en blodbiopsi tar man ett blodprov från kroppen. Utöver att upptäcka cancer med hjälp av biopsi kan man även undersöka hur bra kroppen svarar på behandling mot cancer.

Tekniken kan också användas för att upptäcka andra tillstånd, exempelvis sjukdomar av autoimmun och inflammatorisk karaktär.

Vilka är fördelarna med en blodbiopsi?

När en cancertumör misstänks tas det vanligtvis ett vävnadsprov från det område där tumören tros vara belägen. Men den kan ibland vara placerad på ett otillgängligt ställe vilket gör att det är svårt att ta vävnadsprover. Patientens sjukdomstillstånd kan även vara så dåligt att ett vävnadsprov innebär en för stor risk för patienten. Då är en blodbiopsi att föredra, eftersom det är ett mindre invasivt, kirurgiskt ingrepp än vävnadsprover. Det innebär även att man kan upprepa testningen för att följa cancerns utveckling. Tekniken är idag fortsatt under utveckling och det pågår mycket forskning inom området. Idag är vävnadsprover fortfarande vanligare för att diagnostisera cancer.

Vid traditionella vävnadsprover kan det krävas stora förberedelser samt att en specialistläkare utför provtagningen. Eftersom en blodbiopsi består av ett blodprov så krävs inga särskilda förberedelser och den kan utföras av undersköterskor och sjuksköterskor.

Tekniken är billig att använda sig av vilket gör att det är ett enkelt sätt att testa stora grupper på. Svarsresultaten kommer snabbt och har hög korrekthet för att identifiera cancerceller. Blodbiopsi har många fördelar gentemot traditionella biopsier.

Finns det risker med blodbiopsi?

Riskerna med blodbiopsi är små eftersom det rör sig om ett vanligt blodprov. Däremot kan riskerna vara större i samband med ett vävnadsprov eftersom det ofta kräver större, kirurgiska ingrepp.

Kan man få biverkningar av blodbiopsi?

Eftersom en blodbiopsi består av ett vanligt blodprov, är biverkningarna få. Symptomen är precis som vid ett vanligt blodprov och patienten kan få ett blåmärke efteråt.

Vad kan man upptäcka med blodbiopsi?

Den framtida potentialen för tekniken är stor. Studier har visat att man med hjälp av blodbiopsi kan upptäcka cancer i ett tidigare stadium, jämfört med traditionella behandlingsmetoder såsom bildundersökningar. Chanserna för att att behandlingen ska fungera är störst i ett tidigt stadium, och därför kan det leda till bättre cancervård i framtiden.

Framförallt inom lungcancer ser man en stor potential, eftersom det är svårt att upptäcka symptom i ett tidigt stadium vid denna cancerform. Idag screenas riskgrupper för lungcancer men metoden är dyr och alla är inte berättigade till denna screening. Blodbiopsi ses därför som ett lovande alternativ.

Att man kan hitta cancerceller i ett tidigt stadium innebär även att man hittar tumörer som är godartade och som växer långsamt. I dessa fall kan patienten ta mer skada av att få behandling, eftersom tumören aldrig kommer påverka patienten negativt. Detta är en av de utmaningar som forskare ställs inför och jobbar på att lösa.

Blodbiopsi är ett litet kirurgiskt ingrepp på patienten, vilket möjliggör att testningen kan upprepas. Det gör att testerna kan användas för att undersöka hur en patient svarar på en cancerbehandling samt se hur cancern utvecklar sig. Tekniken kan även användas som en övervakningsmetod för patienter som blivit friska från cancer, men där risken för återfall är stor.

Med hjälp av blodbiopsi hoppas man kunna hitta den optimala behandlingsmetoden för en enskild patient. I blodprovet kan man identifiera specifika cancermutationer. Vid lungcancer svarar många patienter initialt på behandlingen till en början men utvecklar sedan resistens inom ett till två år. Genom att identifiera dessa mutationer med blodbiopsi kan man enkelt justera behandlingen.

Det finns även cancerbehandlingar såsom immunterapi, där enbart en liten andel svarar positivt på behandlingen. Genom blodbiopsi kan man se hur mycket tumören har minskat efter två veckor, vilket gör att man snabbt och effektivt kan avgöra vilka patienter som ska fortsätta med immunterapi.

Vilka kan utföra blodbiopsi?

Vem som utför en biopsi beror på vilken typ av biopsi det rör sig om. Eftersom en blodbiopsi består av ett blodprov, är det något som kan utföras av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vid mer avancerad vävnadsprover kan det krävas kompetens som specialistläkare för att utföra en viss biopsi.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Branschnytt, spaningar, tips och produktnyheter direkt i din inkorg.